Algemene Voorwaarden

-inhoudelijk aansluiten (gratis)
-verzekerd aansluiten (betalend)

 

A. ALGEMENE VOORWAARDEN INITIATIEVEN

Initiatieven zijn de kampen, speelweken en cursussen die Crefi doorheen het jaar organiseert.

Hoe inschrijven?

Je kan enkel inschrijven via de inschrijvingsmodule op onze webshop, http://inschrijven.crefi.be.
Indien dit om technische redenen tijdelijk niet mogelijk mocht zijn, kan je contact opnemen per e-mail. Inschrijven per telefoon is niet mogelijk.
Wil je samen met iemand anders op kamp of cursus? Dan schrijf je beide deelnemers meteen na elkaar in, via de website, en vermeld in de opmerkingen dat je samen wenst in te schrijven met…
De inschrijvingen worden chronologisch verwerkt in onze back-office. Het is daarom belangrijk dat de inschrijvingsformulieren van deelnemers die samen op kamp of cursus wensen te gaan, ons op dezelfde dag bereiken.

Leeftijden

De vooropgestelde leeftijdscategorieën die van toepassing zijn voor onze activiteiten worden door Crefi strikt gerespecteerd. Bij kampen kan daar uitzonderlijk van afgeweken worden, indien met een officieel schoolattest wordt aangetoond dat de deelnemer in een hogere of lagere klas zit dan degene die overeenstemt met zijn of haar leeftijd. Gelieve hiervoor altijd een medewerker van Crefi te contacteren. Zie hiervoor de contactpagina.

Wanneer ben je ingeschreven?

Nadat je via onze webshop een aanvraag hebt ingediend om een deelnemer in te schrijven voor een activiteit, ontvang je hiervan een bevestiging via e-mail, waarbij je status ‘gereserveerd’ is. De inschrijving is vanaf dan definitief, wat betekent dat vanaf dan ook de annuleringsvoorwaarden gelden. Ontvang je binnen een redelijke termijn geen bericht van ons, dan kan je best even contact opnemen.

Daarnaast heb je op de webshop een eigen account waarop ook de belangrijkste documenten geplaatst worden. Deze worden op hetzelfde moment als het versturen van de e-mail op de webshop geplaatst. Hierdoor kan je als inschrijver op 2 manieren het inschrijvingsproces opvolgen. Zelfs indien je via één van beide manieren geen bevestiging kreeg, blijven de annulatievoorwaarden van kracht. Indien noch via de account op de webshop, noch via mail de inschrijving bevestigd is, is de inschrijving niet definitief.

Een inschrijving kan enkel kosteloos geannuleerd worden binnen de 7 dagen volgend op de verzendingsdatum van deze inschrijvingsbevestiging. Een annulering dient steeds schriftelijk (per post of via e-mail) te gebeuren.

De inschrijvingen worden chronologisch verwerkt in onze back-office. Het is daarom belangrijk dat de inschrijvingsformulieren van deelnemers die samen op kamp of cursus wensen te gaan, ons op dezelfde dag bereiken.

Betaling

Na de inschrijvingsbevestiging krijg je van Crefi een factuur via e-mail. Deze factuur verschijnt vanaf dit moment tevens op jouw profiel op de webshop.
Deze factuur vervalt na 30 dagen. Indien de inschrijving gebeurt binnen de 30 dagen voor het aanvangen van het initiatief, is de factuur onmiddellijk en volledig te betalen.
Indien een factuur na vervaldag nog open staat, behoudt Crefi zich het recht om, na verwittiging, de voor jou gereserveerde plaats aan een andere persoon ter beschikking te stellen, zonder dat enige aanspraak gemaakt kan worden op een schadevergoeding.

Dit wil evenwel niet zeggen dat door het nalaten van de betaling van het bedrag jouw inschrijving automatisch geannuleerd wordt. Wil je na het ontvangen van de factuur alsnog annuleren, dan dien je dit steeds schriftelijk te doen. De annuleringsvoorwaarden zijn van toepassing.

Gelieve bij de betaling enkel de vermelde gestructureerde mededeling (OGM) te gebruiken.

Een deelnemer wiens factuur niet 100% betaald is op het moment van aanvang van het initiatief zal geweigerd worden, bij aankomst op de locatie. Er bestaat een mogelijkheid om ter plaatse het resterende bedrag te betalen. Indien een deelnemer niet wordt toegelaten omwille van een niet (volledige) betaling van de factuur, wordt het reeds betaalde bedrag ingehouden om de annulatiekosten te dekken. De inschrijver kan geen aanspraak maken op een schadevergoeding.

Op kamp gaan is duur. Crefi voorziet de mogelijkheid om de betaling te spreiden door middel van een afbetalingsplan. Dit is steeds in onderling overleg en dien je aan te vragen via mailDit kan vanaf de eerste factuur. Er geldt wel dat de laatste schijf voldaan moet zijn om te kunnen deelnemen aan het initiatief.

Medische fiche

De medische gegevens van de deelnemer moeten zo volledig mogelijk worden ingevuld.

Crefi respecteert de medische geheimhouding en gaat discreet om met deze gegevens.
Indien tijdens het initiatief wordt vastgesteld dat de medische vragenlijst niet correct werd ingevuld en/of dat specifieke medische gegevens ontbreken, behoudt Crefi zich, zonder hiervoor verantwoording verschuldigd te zijn, het recht voor om de deelnemer uit te sluiten van verdere deelname aan het initiatief. De betaalde deelnamegelden worden in dat geval ingehouden als schadevergoeding. De deelnemer kan geen recht op terugbetaling laten gelden.

Prijzen en kortingen

Basisprijs

Aan elke activiteit is een basisprijs gekoppeld. Deze bevat de kosten van het initiatief: verblijf, activiteiten, overnachtingen, maaltijden, materiaal, uitstappen, gastmedewerkers en verzekering.

Kortingen

De kortingen die Crefi hanteert worden uitgedrukt als een percentage. Hieronder een overzichtstabel met daarin de verschillende prijzen die van toepassing zijn.
Wanneer er op de factuur een ander bedrag staat dan je verwachtte, gelieve dan met ons contact op te nemen.

Er zijn maximaal 8 verschillende prijzen die Crefi hanteert in zijn reguliere kortingsstructuur voor 2015. Basisprijs of getrouwheidskorting, al dan niet met vroegboekkorting: 0-5-10-20%. Gecombineerd geeft dit 8 mogelijkheden.

Aan wie in 2014 meeging met Crefi als deelnemer, begeleider of als inschrijver, evenals aan de deelnemers van 2013, wordt automatisch een getrouwheidskorting toegekend, ongeacht wanneer ze zich inschrijven voor 2015. Deze getrouwheidskorting is enkel van toepassing voor kampen, speelweken, cursussen animator, cursussen hoofdanimator en cursussen instructeur.

De vroegboekkorting wordt ook automatisch toegekend.
·         20% voor de eerste week van de inschrijvingen, geldend vanaf het opengaan van de inschrijvingen voor de kampen en speelweken in 2015. De datum van het opengaan van de inschrijvingen is 06/01/2015. De 20% korting loopt dus tot en met maandag 12/01/2015.
·         10% vanaf de tweede week van de inschrijvingen tem 31 januari 2015.
·         5% voor inschrijvingen in februari 2015.

Leden en leiding van een bij Crefi aangesloten organisatie krijgen een commerciële korting van 10% op kampen, speelweken en cursussen (animator, hoofdanimator, instructeur). Deze is cumuleerbaar met vroegboekkorting maar niet met getrouwheidskorting. Om van deze korting gebruik te kunnen maken, dienen leden tijdens het inschrijvingsproces hun lidmaatschap te vermelden in het opmerkingenveld. De verantwoordelijkheid ligt bij de inschrijver. Het is niet mogelijk om achteraf deze code nog toe te kennen. 

Komt niet in aanmerking voor vroegboekkorting:
Cursus animator, hoofdanimator, instructeur en de buitenlandse kampen.

Komt niet in aanmerking voor korting, we hanteren dus één en dezelfde prijs voor iedereen:
Vormingsweekends, poortweekends, themacursussen, creventen. Deze lijst is niet limitatief.

Crefi behoudt zich steeds het recht om op bepaalde activiteiten afwijkende kortingen toe te staan.

Hieronder een overzicht van de prijzen en kortingen.

 

Type initiatief

Vroegboekkorting %

Basisprijs*

Getrouwheidskorting 10%

Animatorcursus

0%

€ 259.00

€ 233.10

Hoofdanimatorcursus

0%

€ 229.00

€ 206.10

Instructeurscursus

0%

€ 229.00

€ 206.10

Kort kamp

0%

€ 115.00

€ 103.50

 

5%

€ 109.25

€ 98.33

 

10%

€ 103.50

€ 93.15

 

20%

€ 92.00

€ 82.80

Kamp categorie 1

0%

€ 219.00

€ 197.10

 

5%

€ 208.05

€ 187.25

 

10%

€ 197.10

€ 177.39

 

20%

€ 175.20

€ 157.68

Kamp categorie 2

0%

€ 239.00

€ 215.10

 

5%

€ 227.05

€ 204.35

 

10%

€ 215.10

€ 193.59

 

20%

€ 191.20

€ 172.08

Kamp categorie 3

0%

€ 269.00

€ 242.10

 

5%

€ 255.55

€ 230.00

 

10%

€ 242.10

€ 217.89

 

20%

€ 215.20

€ 193.68

Kamp categorie 4

0%

€ 299.00

€ 269.10

 

5%

€ 284.05

€ 255.65

 

10%

€ 269.10

€ 242.19

 

20%

€ 239.20

€ 215.28

Kamp buitenland

0%

€ 650.00

€ 650.00

Speelweek met warm middagmaal**

0%

€ 99.00

€ 89.10

 

5%

€ 94.05

€ 84.65

 

10%

€ 89.10

€ 80.19

 

20%

€ 79.20

€ 71.28

Speelweek zonder middagmaal**

0%

€ 89.00

€ 80.10

 

5%

€ 84.55

€ 76.10

 

10%

€ 80.10

€ 72.09

 

20%

€ 71.20

€ 64.08

       

* al deze prijzen zijn op weekbasis. In uitzonderlijke gevallen kan je per dag reserveren.

** voor alle speelweken is een half elfje en een vier uurtje ingerekend in de prijs.

 

Vriendjesactie

Vanaf 22 april 2015 lanceren wij onze vriendjesactie. Deze gaat uit naar iedereen die voor die datum reeds ingeschreven is op een Crefi kamp. Indien je iemand kan overtuigen om na deze datum in te schrijven op een Crefi kamp, dan krijgt zowel de nieuwe deelnemer als de reeds ingeschreven deelnemer € 15 korting.

Hoe gaat deze vriendjeskorting in zijn werk?
• Van zodra iemand door jullie overtuigd is in te schrijven, sturen jullie een mailtje naar info@crefi.be met de naam van jullie zoon of dochter die reeds ingeschreven is + de naam van het nieuw aangebrachte vriendje of vriendinnetje.
• Op zijn beurt schrijft de nieuwe deelnemer in het opmerkingenveld bij de inschrijving ‘vriendjesactie + de naam van jullie zoon of dochter’. Dit kan niet achteraf (met terugwerkende kracht) nog gebeuren, dus moet op het moment van inschrijven zelf meegegeven worden.
• Van zodra de nieuwe deelnemer (de kortingsprijs) betaald heeft, zal de € 15 automatisch door ons ook op jullie inschrijvingsgeld in mindering gebracht worden.

Voor elke inschrijving van vóór 22 april geldt dat deze korting aan een onbeperkt aantal nieuwe deelnemers voor al onze kampen (geen speelweken of cursussen*) kan doorgegeven worden. Elke nieuwe deelnemer die na 22 april de correcte opmerking meegeeft, ontvangt zo € 15 korting. Ongeacht dit aantal nieuwe inschrijvingen, krijgt elke inschrijving van vóór 22 april zelf slechts eenmalig de korting.

Deze actie geldt vanaf 22 april tot en met 30 juni en is combineerbaar met andere kortingen.

*Deze actie geldt uitzonderlijk ook voor de reeds ingeschreven deelnemers van de speelweken 'Indianen (Rotselaar, 06-10 juli)', 'kleuterspeelweek + speelweek Astronauten (Gentbrugge, 13-17 juli)' en 'Kampen bouwen (Rotselaar, 20-24 juli'). Zij kunnen 15 euro korting doorgeven aan nieuwe deelnemers voor alle kampen + aan nieuwe deelnemers voor de speelweek waarop zij zelf ingeschreven zijn.


Attest van deelname

Indien een derde (je werkgever, je  mutualiteit, …) een deel van het deelnamegeld terugbetaalt, kan je op eenvoudige vraag een attest van deelname bekomen op het secretariaat. Dit attest wordt na deelname aan een kamp zo spoedig mogelijk toegestuurd.

Deelnemers aan een cursus krijgen een attest van deelname op de cursus zelf.

Fiscaal attest

Crefi voorziet eveneens een fiscaal attest voor alle deelnemers die tijdens de vakantie nog geen 12 jaar zijn. Dit attest zal ook ter beschikking zijn via je account op de webshop van Crefi.

Annulering en wijziging inschrijving

Annulering door Crefi

Bij onvoldoende inschrijvingen kan Crefi genoodzaakt zijn een activiteit te annuleren.
Je wordt hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht ten laatste 10 dagen voor aanvang van de geannuleerde activiteit.
Crefi biedt je - indien mogelijk - een gelijkwaardig alternatief aan.
Ga je daar niet op in, dan zorgt Crefi voor terugbetaling van wat reeds betaald werd.

Annulering door de deelnemer

Elke annulering, om welke reden ook, dient schriftelijk (per post of via e-mail) te gebeuren. De annuleringskost wordt berekend op basis van de poststempel of de verzenddatum van het e-mailbericht.

A.    Je zorgt zelf voor een vervanger. Als je zelf voor een vervanger zorgt, meld je dit schriftelijk aan Crefi. De vervanger schrijft zich in. Je betaalt enkel de administratiekost ter waarde van € 30 en het saldo wordt terugbetaald van zodra we de betaling van de vervanger ontvangen hebben. Annuleren binnen de 7 dagen na inschrijvinge is kosteloos.

B.    Je annuleert zonder vervanger. Ook hier geldt dat een administratiekost ter waarde van € 30 aangerekend wordt. Vanaf 30 kalenderdagen voorafgaand aan het initiatief worden daar bovenop annuleringskosten aangerekend.

·         Kosteloos annuleren kan binnen de 7 dagen na inschrijving. Deze periode begint te lopen van zodra de inschrijving definitief is. Je krijgt hiervan zoals hierboven beschreven bericht.

·         Annulering tot op 30 kalenderdagen voor de start van de activiteit: € 30 (administratiekost)

·          Annulering op minder dan 30 en meer dan 8 kalenderdagen voor de start van het initiatief: € 30 (administratiekost) + 25 % van het deelnamegeld (annuleringskost).

·         Annulering vanaf 8 en meer dan 3 kalenderdagen voor de start van het initiatief: € 30 (administratiekost) + 50 % van het deelnamegeld (annuleringskost)

·         Bij annulering vanaf 3 dagen voor het initiatief wordt het volledige deelnamegeld aangerekend.

·         Bij wie niet annuleert en niet komt opdagen wordt eveneens het volledige deelnamegeld aangerekend.

Verplaatsing inschrijving naar een ander kamp of cursus

Bij deelnemers die 7 dagen na de bevestiging van hun inschrijving alsnog hun inschrijving willen verplaatsen naar een ander initiatief, wordt een administratiekost aangerekend van € 30. De inschrijving in het nieuwe initiatief gebeurt op hetzelfde moment. Een verplaatsing naar een ander initiatief kan alleen binnen eenzelfde kalenderjaar. De algemene voorwaarden met betrekking tot het eventueel bijstorten van het deelnamegeld zijn van kracht.

Extra annuleringskost bij dure kampen

Bij bepaalde kampen kan Crefi ook een extra annuleringskost aanrekenen wanneer aan de inschrijving specifieke hoge kosten verbonden zijn. (b.v. het boeken van een trein- of vliegticket op naam)

Annulatie wegens overmacht

Onder overmacht verstaan we ziekte van de deelnemer en sterfgevallen tot in de tweede graad. Daarbij dient er een attest van de behandelende arts of een rouwbrief toegestuurd worden naar het secretariaat van Crefi. Kopijen worden niet aanvaard. Crefi dient naast dit bewijsstuk ook schriftelijk op de hoogte gebracht worden, ten laatste de dag voor de aanvang van het initiatief. Slechts na het schriftelijk melden en het ontvangen van de originele bewijsstukken, zal Crefi een tussenkomst doen.

Er wordt € 30 aangerekend als administratiekost. Voor het resterende bedrag wordt een waardebon opgemaakt die geldig is tot en met de zomer een jaar later. Deze is niet overdraagbaar op andere personen.

Indien deze waardebon niet of niet volledig wordt gebruikt, kan deze nooit omgeruild worden in geld.

Verzekering

De deelnemers zijn binnen de verblijfplaats en tijdens de begeleide activiteiten verzekerd tegen lichamelijke letsels. De kosten ten gevolge van het aanbrengen van materiële schade ten nadele van andere deelnemers of van het verblijfscentrum dienen door de deelnemers zelf gedragen te worden.

Publicaties en privacy

Op Crefi-initiatieven worden regelmatig foto’s genomen die op onze website komen, of gebruikt worden in onze publicaties of op sociale netwerksites.  Ervaringen die gedeeld worden via evaluatieformulieren of sociale netwerksites kunnen gebruikt worden voor publicatie op onze website of in onze publicaties.

Door onze algemene voorwaarden te aanvaarden, stem je daarmee in. Zie je bepaalde foto’s of ervaringen liever niet gepubliceerd, laat het ons dan weten, zodat we de betreffende foto’s of ervaringen van onze website kunnen verwijderen.

De persoonsgegevens van alle aangesloten leden worden opgenomen in het ledenbestand van Crefi vzw conform de bepalingen van de wet van december 1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Ze zullen alleen gebruikt worden om je op de hoogte te houden van de activiteiten van de organisatie. Je hebt bovendien het recht jaarlijks je persoonlijke gegevens op te vragen en te laten verbeteren wat eventueel fout is. Meer informatie is verkrijgbaar bij Crefi, Egide Walschaertsstraat 15/E, 2800 Mechelen. Deze gegevens worden automatisch verwerkt.

Geschillen

Geschillen kunnen enkel beslecht worden door de rechtbanken die behoren tot het rechtsgebied van het RPR waar Crefi is ingeschreven op het ogenblik dat het geschil zich voordoet.

 

B. ALGEMENE VOORWAARDEN AANSLUITEN ALS GROEP

Elke organisatie die graag creativiteit wil stimuleren is welkom bij Crefi voor inspiratie, advies en ondersteuning op maat.

Aansluiten kan inhoudelijk (gratis) of met extra optie voor verzekering en loopt telkens van september tot en met augustus. Voor betalende aansluitingen na december zal de prijs herberekend worden. Beide vormen van aansluiting dienen te gebeuren via inschrijven.crefi.be. door een account voor de groep aan te maken en met die account in te schrijven voor de 'jaarlijkse aansluiting'. De gegevens van een contactpersoon zijn voor elke groep vereist door te geven. 

Inhoudelijk aansluiten is gratis. Op deze manier krijgt u creatieve spelideeën toegestuurd, kan u bij ons terecht voor ondersteuning op maat. Een verzekering van de activiteiten hoort NIET bij deze gratis aansluiting.

Een groep kan ook verzekerd aansluiten bij Crefi. Deze optie kost 75 euro en loopt van september 2014-augustus 2015. De details van de polis kunnen aangevraagd worden via info@crefi.be. Een groep is pas verzekerd voor zijn activiteiten wanneer Crefi de betaling ontvangen heeft. Enkel die activiteiten die meer dan een week voor ze effectief plaatsvinden aan ons worden doorgegeven, zijn gewaarborgd verzekerd. Bij voorkeur worden jaarprogramma's reeds bij aansluiting doorgestuurd.

Om een activiteit bij Crefi bekend te maken is het nodig te vermelden wie de activiteit organiseert, waar en wanneer deze doorgaat en een geschat aantal deelnemers.

Een sjabloon voor het doorgeven van activiteiten kan bij Crefi verkregen worden.
Enkel standaard activiteiten worden gedekt. Grote evenementen, samenwerkingen met andere organisaties, risicosporten... worden niet door onze polis gedekt. Bij twijfel of een activiteit standaard is, wordt er best ruime tijd op voorhand contact opgenomen met Crefi. Wij vragen bij de makelaar na of deze activiteit als standaardactiviteit gedekt wordt. Indien niet bestaat er de mogelijkheid om via een bijpremie ook deze activiteiten via onze makelaar te laten verzekeren.

Leden en leiding van een aangesloten organisatie krijgen een commerciële korting van 10% op kampen en speelweken bij Crefi. Deze is cumuleerbaar met vroegboekkorting maar niet met getrouwheidskorting. Om van deze korting gebruik te kunnen maken, dienen leden tijdens het inschrijvingsproces hun lidmaatschap te vermelden in het opmerkingenveld. De verantwoordelijkheid ligt bij de inschrijver. Het is niet mogelijk om achteraf deze code nog toe te kennen.