Algemene Voorwaarden

-inhoudelijk aansluiten (gratis)
-verzekerd aansluiten (betalend)

 

A. ALGEMENE VOORWAARDEN INITIATIEVEN

Initiatieven zijn de kampen, speelweken en cursussen die Jonge Helden doorheen het jaar organiseert.

Hoe inschrijven?

Je kan enkel inschrijven via de inschrijvingsmodule op onze webshop, http://inschrijven.jongehelden.be.
Indien dit om technische redenen tijdelijk niet mogelijk mocht zijn, kan je contact opnemen per e-mail. Inschrijven per telefoon is niet mogelijk.

Leeftijden

De vooropgestelde leeftijdscategorieën die van toepassing zijn voor onze activiteiten worden door Jonge Helden strikt gerespecteerd. Bij kampen kan daar uitzonderlijk van afgeweken worden, indien met een officieel schoolattest wordt aangetoond dat de deelnemer in een hogere of lagere klas zit dan degene die overeenstemt met zijn of haar leeftijd. Gelieve hiervoor altijd een medewerker van Jonge Helden te contacteren. Zie hiervoor de contactpagina.

Wanneer ben je ingeschreven?

Nadat je via onze webshop een aanvraag hebt ingediend om een deelnemer in te schrijven voor een activiteit, ontvang je hiervan een bevestiging via e-mail. Van zodra je inschrijving door ons verwerkt is, krijg je een 'inschrijvingsbewijs' waarbij je status ‘gereserveerd’ is. De inschrijving is vanaf dan definitief, wat betekent dat vanaf dan ook de annuleringsvoorwaarden gelden. Ontvang je binnen een redelijke termijn geen bericht van ons, dan kan je best even contact opnemen.

Daarnaast heb je op de webshop een eigen account waarop ook de belangrijkste documenten geplaatst worden. Deze worden op hetzelfde moment als het versturen van de e-mail op de webshop geplaatst. Hierdoor kan je als inschrijver op 2 manieren het inschrijvingsproces opvolgen. Ook indien je via één van beide manieren geen bevestiging kreeg, blijven de annulatievoorwaarden van kracht. Indien noch via de account op de webshop, noch via mail de inschrijving bevestigd is, is de inschrijving niet definitief.

Een inschrijving kan enkel kosteloos geannuleerd worden binnen de 7 dagen volgend op de verzendingsdatum van deze inschrijvingsbevestiging. Een annulering dient steeds schriftelijk (per post of via e-mail) te gebeuren.

Betaling

Zo'n 7 dagen na de inschrijvingsbevestiging krijg je van Jonge Helden een factuur via e-mail. Een beknopte versie van deze factuur verschijnt vanaf dit moment tevens op jouw profiel op de webshop.
Deze factuur vervalt na 30 dagen. Indien de inschrijving gebeurt binnen de 30 dagen voor het aanvangen van het initiatief, dien je de factuur onmiddellijk en volledig te betalen.
Indien een factuur na vervaldag nog open staat, behoudt Jonge Helden zich het recht om, na verwittiging, de voor jou gereserveerde plaats aan een andere persoon ter beschikking te stellen, zonder dat enige aanspraak gemaakt kan worden op een schadevergoeding.

Dit wil evenwel niet zeggen dat door het nalaten van de betaling van het bedrag jouw inschrijving automatisch geannuleerd wordt. Wil je na het ontvangen van de factuur alsnog annuleren, dan dien je dit steeds schriftelijk te doen. De annuleringsvoorwaarden zijn van toepassing.

Gelieve bij de betaling enkel de vermelde gestructureerde mededeling te gebruiken.

Een deelnemer wiens factuur niet 100% betaald is op het moment van aanvang van het initiatief zal geweigerd worden, bij aankomst op de locatie. Er bestaat een mogelijkheid om ter plaatse het resterende bedrag te betalen, enkel in cash. Indien een deelnemer niet wordt toegelaten omwille van een niet (volledige) betaling van de factuur, kan de inschrijver geen aanspraak maken op een schadevergoeding.

Op kamp gaan is duur. Jonge Helden voorziet de mogelijkheid om de betaling te spreiden door middel van een afbetalingsplan. Dit is steeds in onderling overleg en dien je aan te vragen via mail. Er geldt wel dat de laatste schijf voldaan moet zijn om te kunnen deelnemen aan het initiatief.

Medische fiche

Enkele weken voor aanvang van het initiatief krijgt de inschrijver een medische fiche toegestuurd. De medische gegevens van de deelnemer moeten zo volledig mogelijk worden ingevuld en dit formulier dient afgegeven te worden bij aanvang van het initiatief. Belangrijke info (zoals allergieën...) dienen reeds bij de inschrijving doorgegeven te worden zodat hier op voorhand mee rekening kan gehouden worden.

Jonge Helden respecteert de medische geheimhouding en gaat discreet om met deze gegevens.
Indien tijdens het initiatief wordt vastgesteld dat de medische vragenlijst niet correct werd ingevuld en/of dat specifieke medische gegevens ontbreken, behoudt Jonge Helden zich, zonder hiervoor verantwoording verschuldigd te zijn, het recht voor om de deelnemer uit te sluiten van verdere deelname aan het initiatief. De betaalde deelnamegelden worden in dat geval ingehouden als schadevergoeding. De deelnemer kan geen recht op terugbetaling laten gelden.

Prijzen en kortingen

Basisprijs

Aan elke activiteit is een basisprijs gekoppeld. Deze bevat de kosten van het initiatief: verblijf, activiteiten, overnachtingen, maaltijden, materiaal, uitstappen, gastmedewerkers en verzekering.

Kortingen

De kortingen die Jonge Helden hanteert worden uitgedrukt als een percentage. Hieronder vind je een overzichtstabel met daarin de verschillende prijzen die van toepassing zijn.
Wanneer er op de factuur een ander bedrag staat dan je verwachtte, gelieve dan met ons contact op te nemen.

Er zijn maximaal 8 verschillende prijzen per initiatief die Jonge Helden hanteert in zijn reguliere kortingsstructuur voor 2016. Sommige initiatieven wijken hiervan af.

Er geldt een basisprijs of getrouwheidskorting (10%), al dan niet met vroegboekkorting (0-5-10-20%). Gecombineerd geeft dit 8 mogelijkheden. In de prijsberekening worden de kortingspercentages opgeteld en in zijn geheel in mindering gebracht van de basisprijs.

 

Vanaf

Tot en met

 

Vroegboek 20%

25/11/2016

18/12/2016

 

Vroegboek 10%

19/12/2016

10/01/2016

 

Vroegboek 5%

11/01/2016

31/01/2016

 

Getrouwheidskorting 10%

Geldig voor deelnemers* in 2014 en 2015

 

 

*Aan wie in 2014 of 2015 meeging met Jonge Helden als deelnemer, begeleider of als inschrijver, wordt automatisch een getrouwheidskorting toegekend, ongeacht wanneer ze zich inschrijven voor 2016. Deze getrouwheidskorting is van toepassing voor de meeste kampen en speelweken en eveneens voor de cursussen animator, hoofdanimator en instructeur in het jeugdwerk. Zie onderstaande tabel voor meer details.

Vroegboekkorting is niet van toepassing op het cursusaanbod.

Leden en leiding van een bij Jonge Helden aangesloten organisatie krijgen een commerciële korting van 10% op kampen, speelweken en cursussen animator, hoofdanimator, instructeur. Deze is cumuleerbaar met vroegboekkorting (indien van toepassing) maar niet met de getrouwheidskorting. Om van deze korting gebruik te kunnen maken, dienen leden tijdens het inschrijvingsproces hun lidmaatschap te vermelden in het opmerkingenveld. De verantwoordelijkheid ligt bij de inschrijver. Het is niet mogelijk om achteraf deze code nog toe te kennen. 

Komt niet in aanmerking voor korting, we hanteren dus één en dezelfde prijs voor iedereen:
Vormingsweekends, themacursussen, creventen. Deze lijst is niet limitatief.

Jonge Helden behoudt zich steeds het recht om op bepaalde activiteiten afwijkende kortingen toe te staan.

Hieronder een overzicht van de prijzen en kortingen.

 Type initiatief*

Vroegboekkorting %

Met getrouwheidskorting 10%

Zonder getrouwheidskorting

Animatorcursus

0%

€ 233.10

€ 259.00

Hoofdanimatorcursus

0%

€ 233.10

€ 259.00

Instructeurscursus

0%

€ 233.10

€ 259.00

Kamp categorie 1

20%

€ 94.50

€ 108.00

 

10%

€ 108.00

€ 121.50

 

5%

€ 114.75

€ 128.25

 

0%

€ 121.50

€ 135.00

Kamp categorie 2 ( krokus )

0%

nvt

€ 150.00

Kamp categorie 3

20%

€ 182.00

€ 208.00

 

10%

€ 208.00

€ 234.00

 

5%

€ 221.00

€ 247.00

 

0%

€ 234.00

€ 260.00

Kamp categorie 4

20%

€ 199.50

€ 228.00

 

10%

€ 228.00

€ 256.50

 

5%

€ 242.25

€ 270.75

 

0%

€ 256.50

€ 285.00

Kamp categorie 5

20%

€ 209.30

€ 239.20

 

10%

€ 239.20

€ 269.10

 

5%

€ 254.15

€ 284.05

 

0%

€ 269.10

€ 299.00

Kamp categorie 6

20%

€ 224.00

€ 256.00

 

10%

€ 256.00

€ 288.00

 

5%

€ 272.00

€ 304.00

 

0%

€ 288.00

€ 320.00

Kamp buitenland**

0%

nvt

€ 600.00

Speelweek*** categorie 1

20%

€ 21.00

€ 24.00

 

10%

€ 24.00

€ 27.00

 

5%

€ 25.50

€ 28.50

 

0%

€ 27.00

€ 30.00

Speelweek categorie 2

0%

nvt

€ 50.00

Speelweek categorie 3

20%

€ 45.50

€ 52.00

 

10%

€ 52.00

€ 58.50

 

5%

€ 55.25

€ 61.75

 

0%

€ 58.50

€ 65.00

Speelweek categorie 4

20%

€ 49.00

€ 56.00

 

10%

€ 56.00

€ 63.00

 

5%

€ 59.50

€ 66.50

 

0%

€ 63.00

€ 70.00

Speelweek categorie 5

20%

€ 94.50

€ 108.00

 

10%

€ 108.00

€ 121.50

 

5%

€ 114.75

€ 128.25

 

0%

€ 121.50

€ 135.00

       

* al onze initiatieven zijn in hun geheel te boeken. In uitzonderlijke gevallen kan je per dag reserveren.

** langer kamp: 10 dagen, vervoer met autocar inbegrepen.

*** voor alle speelweken is een half elfje en een vier uurtje ingerekend in de prijs.

Attest van deelname

Indien een derde (je werkgever, je mutualiteit, …) een deel van het deelnamegeld terugbetaalt, kan je op eenvoudige vraag een attest van deelname bekomen op het secretariaat. Bezorg ons het desbetreffende formulier, en wij sturen dit zo spoedig mogelijk terug.

Deelnemers aan een cursus krijgen een attest van deelname op de cursus zelf.

Fiscaal attest

Jonge Helden voorziet een fiscaal attest voor alle deelnemers die tijdens de vakantie nog geen 12 jaar zijn. Dit attest zal ter beschikking zijn via je account op de webshop van Jonge Helden.

Annulering en wijziging inschrijving

Annulering door Jonge Helden

Bij onvoldoende inschrijvingen kan Jonge Helden  genoodzaakt zijn een activiteit te annuleren.
Je wordt hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht ten laatste 10 dagen voor aanvang van de geannuleerde activiteit.
Jonge Helden biedt je - indien mogelijk - een gelijkwaardig alternatief aan.
Ga je daar niet op in, dan zorgt Jonge Helden voor de terugbetaling van wat reeds betaald werd.

Annulering door de deelnemer

Elke annulering, om welke reden ook, dient schriftelijk (per post of via e-mail) te gebeuren. De annuleringskost wordt berekend op basis van de poststempel of de verzenddatum van het e-mailbericht.

A.    Je zorgt zelf voor een vervanger. Als je zelf voor een vervanger zorgt, meld je dit schriftelijk aan Jonge Helden. De vervanger schrijft zich in. Je betaalt enkel de administratiekost* ter waarde van € 30 en het saldo wordt terugbetaald van zodra we de betaling van de vervanger ontvangen hebben. Annuleren binnen de 7 dagen na inschrijving is kosteloos.

*Indien het een weekendinitiatief betreft ( vrijdag-zaterdag-zondag of korter ), geldt er een gereduceerde administratiekost van €10.

B.    Je annuleert zonder vervanger. 

·         Kosteloos annuleren kan binnen de 7 dagen na inschrijving. Deze periode begint te lopen van zodra de inschrijving definitief is. Je krijgt hiervan zoals hierboven beschreven bericht.

·         Annulering tot op 30 kalenderdagen voor de start van de activiteit: € 30 (administratiekost**)

·          Annulering op minder dan 30 en meer dan 8 kalenderdagen voor de start van het initiatief: € 30 (administratiekost**) + 25 % van het deelnamegeld (annuleringskost).

·         Annulering vanaf 8 en meer dan 3 kalenderdagen voor de start van het initiatief: € 30 (administratiekost**) + 50 % van het deelnamegeld (annuleringskost)

·         Bij annulering vanaf 3 dagen voor het initiatief wordt het volledige deelnamegeld aangerekend.

·         Bij wie niet annuleert en niet komt opdagen wordt eveneens het volledige deelnamegeld aangerekend.

**Indien het een weekendinitiatief betreft ( vrijdag-zaterdag-zondag of korter ), geldt er een gereduceerde administratiekost van €10.

Verplaatsing inschrijving naar een ander kamp of cursus

Bij deelnemers die 7 dagen of later na de bevestiging van hun inschrijving alsnog hun inschrijving willen verplaatsen naar een ander initiatief, wordt een administratiekost aangerekend van € 30 (tenzij het gaat om een duur kamp met extra kosten, zie hieronder). De inschrijving in het nieuwe initiatief gebeurt op hetzelfde moment als de annulatie. Een verplaatsing kan alleen naar een ander initiatief binnen hetzelfde kalenderjaar.

Extra annuleringskost bij dure kampen

Bij bepaalde kampen kan Jonge Helden ook een extra annuleringskost aanrekenen wanneer aan de inschrijving specifieke hoge kosten verbonden zijn. (b.v. het boeken van een trein- of vliegticket op naam).

Annulatie wegens overmacht

Onder overmacht verstaan we ziekte van de deelnemer en sterfgevallen tot in de tweede graad. Daarbij dient er een attest van de behandelende arts of een rouwbrief toegestuurd worden naar het secretariaat van Jonge Helden. Kopijen worden niet aanvaard. Jonge Helden dient naast dit bewijsstuk ook schriftelijk op de hoogte gebracht worden, ten laatste op de dag van de aanvang van het initiatief. Slechts na het schriftelijk en tijdig melden en het ontvangen van de originele bewijsstukken, kan Jonge Helden een tussenkomst doen.

Er wordt € 30 aangerekend als administratiekost. Voor het resterende bedrag wordt een waardebon opgemaakt die geldig is tot en met de zomer een jaar later. Deze is niet overdraagbaar op andere personen.

Indien deze waardebon niet of niet volledig wordt gebruikt, vervalt deze. Een waardebon kan nooit omgeruild worden in geld.

Verzekering

De deelnemers zijn binnen de verblijfplaats en tijdens de begeleide activiteiten verzekerd tegen lichamelijke letsels. De kosten ten gevolge van het aanbrengen van materiële schade ten nadele van andere deelnemers of van het verblijfscentrum dienen door de deelnemers zelf gedragen te worden.

Publicaties en privacy

Op Jonge Helden-initiatieven worden regelmatig foto’s genomen die op onze website kunnen komen, of gebruikt worden in onze publicaties of op sociale netwerksites. Ervaringen die gedeeld worden via evaluatieformulieren of sociale netwerksites kunnen gebruikt worden voor publicatie op onze website of in onze publicaties.

Door onze algemene voorwaarden te aanvaarden, stem je daarmee in. Zie je bepaalde foto’s of ervaringen liever niet gepubliceerd, laat het ons dan weten, zodat we de betreffende foto’s of ervaringen van onze website kunnen verwijderen.

De persoonsgegevens van alle individuen ingevoerd op inschrijven.jongehelden.be (vroeger inschrijven.crefi.be) worden opgenomen in het ledenbestand van Jonge Helden conform de bepalingen van de wet van december 1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Ze zullen alleen gebruikt worden om je op de hoogte te houden van de activiteiten van de organisatie. Je hebt bovendien het recht jaarlijks je persoonlijke gegevens op te vragen en te laten verbeteren wat eventueel fout is. Meer informatie is verkrijgbaar bij Jonge Helden, Vital Decosterstraat 84, 3000 Leuven.

Geschillen

Geschillen kunnen enkel beslecht worden door de rechtbanken die behoren tot het rechtsgebied van het RPR waar Crefi vzw, waar Jonge Helden deel van uitmaakt, is ingeschreven op het ogenblik dat het geschil zich voordoet.

 

B. ALGEMENE VOORWAARDEN AANSLUITEN ALS GROEP

Elke organisatie die graag creativiteit wil stimuleren is welkom bij Jonge Helden voor inspiratie, advies en ondersteuning op maat.

Aansluiten kan inhoudelijk (gratis) of met als extra optie een verzekeringspakket (betalend) en loopt telkens van januari tot en met december.

Het betalend pakket met verzekering kost €75 per jaar. De details van de polis kunnen aangevraagd worden via info@jongehelden.be

Er geldt een uitzonderingsmaatregel voor het betalend aansluiten in het najaar van 2015. Wie zich aansluit in het najaar van 2015, sluit zich aan tem december 2016. Deze aansluiting kost €100, tenzij ze afgesloten wordt in september 2015 aan het verminderde tarief van €75.

Voor betalende aansluitingen na januari kan de prijs herberekend worden. Dit is niet pro rata per maand. Voor eventueel gereduceerde prijzen van toepassing, gelieve het secretariaat te contacteren op info@jongehelden.be.

Inhoudelijk aansluiten. Op deze manier krijg je creatieve spelideeën toegestuurd, kan je bij ons terecht voor ondersteuning op maat. Een verzekering van de activiteiten hoort NIET bij deze gratis aansluiting.

Beide vormen van aansluiting dienen te gebeuren via inschrijven.jongehelden.be. door een account voor de groep aan te maken en met die account in te schrijven voor de 'jaarlijkse aansluiting'. De gegevens van een contactpersoon zijn voor elke groep vereist door te geven. Het is daarnaast ook mogelijk om een aansluitingsaanvraag te doen via info@jongehelden.be.

Een groep is pas verzekerd voor zijn activiteiten van zodra Jonge Helden de betaling ontvangen heeft. Enkel die activiteiten die meer dan een week voor ze effectief plaatsvinden worden doorgegeven, zijn gewaarborgd verzekerd. Bij voorkeur worden zo volledig mogelijke jaarprogramma's reeds bij aansluiting doorgestuurd.

Om een activiteit bij Jonge Helden bekend te maken is het nodig te vermelden wie de activiteit organiseert, waar en wanneer deze doorgaat en een geschat aantal deelnemers.

Een sjabloon voor het doorgeven van activiteiten kan bij Jonge Helden verkregen worden.
Enkel standaard activiteiten worden gedekt conform de polisvoorwaarden. Grote evenementen, samenwerkingen met andere organisaties, risicosporten... worden niet door gedekt. Bij twijfel of een activiteit standaard is, wordt er best ruime tijd op voorhand contact opgenomen met Jonge Helden. Wij vragen bij de makelaar na of deze activiteit als standaardactiviteit gedekt wordt. Indien niet bestaat er de mogelijkheid om via een bijpremie ook deze activiteiten via onze makelaar te laten verzekeren.

Leden en leiding van een aangesloten organisatie krijgen een commerciële korting van 10% op kampen en speelweken bij Jonge Helden. Deze is cumuleerbaar met vroegboekkorting maar niet met getrouwheidskorting. Om van deze korting gebruik te kunnen maken, dienen leden tijdens het inschrijvingsproces hun lidmaatschap te vermelden in het opmerkingenveld. De verantwoordelijkheid ligt bij de inschrijver. Het is niet mogelijk om achteraf deze code nog toe te kennen.