Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden aansluiten als groep

-inhoudelijk aansluiten (gratis)

-verzekerd aansluiten (betalend)
 

Algemene voorwaarden inschrijven activiteit

-hoe inschrijven?

-leeftijden

-wanneer ben je ingeschreven

-verwerking van de inschrijving

-betaling

-medische fiche

-prijzen en kortingen

-attest van deelname

-wijziging en annulering inschrijving

-verzekering

-publicaties en privacy

-geschillen

Algemene voorwaarden aansluiten als groep

Elke organisatie die in meer of mindere mate creativiteit wil stimuleren is welkom bij Crefi voor inspiratie, advies en ondersteuning op maat.

Aansluiten kan inhoudelijk (gratis) of met extra optie voor verzekering (betalend. 2014-2015: 75 euro) en loopt telkens van september tot augustus. Voor betalende aansluitingen na december zal de prijs herberekend worden. Beide vormen van aansluiting dienen te gebeuren via inschrijven.crefi.be. door een account voor de groep aan te maken en met die account in te schrijven voor de 'jaarlijkse aansluiting'. De gegevens van een contactpersoon zijn voor elke groep vereist door te geven. 

Inhoudelijk aansluiten is gratis. Op deze manier krijgt u creatieve spelideeën toegestuurd, kan u bij ons terecht voor ondersteuning op maat en krijgt u significante kortingen op heel het aanbod van Crefi. Een verzekering van de activiteiten hoort NIET bij deze gratis aansluiting.

Een groep kan ook verzekerd aansluiten bij Crefi. Deze optie kost 75 euro en loopt van september 2014-augustus 2015. De details van de polis kunnen aangevraagd worden via info@crefi.be. Een groep is pas verzekerd voor zijn activiteiten wanneer Crefi de betaling ontvangen heeft. Enkel die activiteiten die meer dan een week voor ze effectief plaatsvinden aan ons werden doorgegeven, zijn gewaarborgd verzekerd. Bij voorkeur worden jaarprogramma's reeds bij aansluiting doorgestuurd.
Om een activiteit bij Crefi bekend te maken is het nodig te vermelden wie de activiteit organiseert, waar een wanneer deze doorgaat en een geschat aantal deelnemers.
Een sjabloon voor het doorgeven van activiteiten kan bij Crefi verkregen worden.
Enkel standaard activiteiten worden gedekt. Grote evenementen, samenwerkingen met andere organisaties, risicosporten...worden niet door onze polis gedekt. Bij twijfel of een activitiet standaard is, wordt er best ruime tijd op voorhand contact opgenomen met Crefi. Wij vragen bij de makelaar na of deze activiteit als standaardactiviteit gedekt wordt. Indien niet bestaat er de mogelijkheid om via een bijpremie ook deze activiteiten via onze makelaar te laten verzekeren.

Algemene voorwaarden inschrijven activiteit

Hoe inschrijven?

Je kan enkel inschrijven via de inschrijvingsmodule op onze website.

Indien dit om technische redenen tijdelijk niet mogelijk mocht zijn, kan je contact opnemen per e-mail. (info@crefi.be).

Wil je samen met iemand anders op zomerkamp of cursus? Dan schrijf je beide deelnemers meteen na elkaar in, via de website, en vermeld in de opmerkingen dat je samen wenst in te schrijven met…

Leeftijden

De vooropgestelde leeftijdscategorieën die van toepassing zijn voor onze activiteiten worden door Crefi  strikt gerespecteerd. Bij  zomerkampen kan daar uitzonderlijk van afgeweken worden, indien met een officieel schoolattest wordt aangetoond dat de deelnemer in een hogere of lagere klas zit dan degene die overeenstemt met zijn of haar leeftijd. Gelieve hiervoor altijd een medewerker van Crefi te contacteren via (info@crefi.be).

Wanneer ben je ingeschreven?

Nadat je via onze webshop een aanvraag hebt ingediend om een deelnemer in te schrijven voor een activiteit, ontvang je hiervan een bevestiging via e-mail. Deze bevestiging betekent enkel dat Crefi de aanvraag heeft ontvangen, nog niet dat je definitief bent ingeschreven.

De inschrijvingen worden daarna dag per dag verwerkt in onze back-office. Het is daarom van groot belang  dat de inschrijvingsformulieren van deelnemers die samen op zomerkamp of cursus wensen te gaan, ons op dezelfde dag bereiken.

Verwerking van de inschrijving

Vanaf het ogenblik dat jouw aanvraag door onze back-office volledig verwerkt is (dit kan enkele dagen duren) krijg je ook hiervan een bevestiging.  Je inschrijving is nu definitief. 

Vanaf nu gelden ook de annuleringsvoorwaarden. Een inschrijving kan enkel kosteloos geannuleerd worden binnen de 7 dagen volgend op de verzendingsdatum van deze inschrijvingsbevestiging. Een annulering dient steeds schriftelijk te gebeuren.

Betaling

Enkele dagen na de inschrijvingsbevestiging krijg je van Crefi een factuur via e-mail.

Een voorschot van minimaal 30% van de prijs dient binnen de 14 dagen na verzending van deze factuur te worden betaald. Indien het voorschot niet binnen deze termijn wordt betaald, behoudt Crefi zich het recht om, zonder verdere verwittiging, deze plaats aan een andere persoon ter beschikking te stellen, zonder dat enige aanspraak gemaakt kan worden op een schadevergoeding. LET OP! Dit wil evenwel niet zeggen dat door het nalaten van de betaling van het voorschot uw inschrijving automatisch geannuleerd wordt. Wilt u na het ontvangen van de factuur alsnog annuleren, dan dient u dit STEEDS SCHRIFTELIJK TE BEVESTIGEN.

Gelieve bij de betaling enkel  de vermelde gestructureerde mededeling (OGM) te gebruiken.

Het saldo dient uiterlijk één maand voor aanvangsdatum van de activiteit te worden betaald. Indien het saldo niet tijdig wordt betaald, behoudt Crefi zich het recht om, zonder verdere verwittiging, deze plaats aan een andere persoon ter beschikking te stellen, zonder dat enige aanspraak gemaakt kan worden op een schadevergoeding.  Crefi zal de annulatiekosten in rekening brengen en verrekenen met het betaalde voorschot.

Inschrijvingen die ons op minder dan één maand voor de activiteit bereiken, dienen steeds volledig en contant te worden betaald.

Medische fiche

De medische gegevens van de deelnemer moeten zo volledig mogelijk worden ingevuld.

Crefi respecteert het medisch geheim en gaat discreet om met deze gegevens.
Indien tijdens het zomerkamp/cursus wordt vastgesteld dat de medische vragenlijst niet correct werd ingevuld en/of dat specifieke medische gegevens ontbreken, behoudt Crefi zich, zonder hiervoor verantwoording verschuldigd te zijn, het recht voor om de deelnemer uit te sluiten van verdere deelname aan het zomerkamp/cursus. De betaalde kamp-/cursusgelden worden in dat geval ingehouden als schadevergoeding. De deelnemer kan geen recht op terugbetaling laten gelden..

Onze prijzen en kortingen

 

Basisprijs

Aan elke activiteit is een basisprijs gekoppeld. Deze bevatten de kosten van het initiatief: verblijf, activiteiten, overnachtingen, maaltijden, materiaal, uitstappen, gastmedewerkers en verzekering.

Kortingen

Crefi-leden genieten een korting op deze basisprijs. 

Deze korting is afhankelijk van de soort en de duurtijd van het initiatief. Als richtlijn geldt dat de ledenkorting:

  • 25 euro bedraagt voor een zomerkamp of cursus van meer dan 4 dagen
  • 15 euro bedraagt voor een zomerkamp of cursus van minder dan 4 dagen
  • 15 euro bedraagt voor een speelweek.

Hieronder een overzicht van de prijzen en kortingen voor de cursussen:

 Initiatief 

 basisprijs 

 ledenkorting           

 Ledenprijs 

 Animatorcursus 

 €  249,00

 €            25,00

 €  224,00

 Hoofdanimatorcursus 

 €  229,00

 €            25,00

 €  204,00

 poortweekend 

 €     60,00

 €            15,00

 €    45,00

 themacursus 

 €  114,00

 €            15,00

 €    99,00

Vroegboekkorting (enkel op zomerkampen!):Crefi behoudt zich steeds het recht om op bepaalde activiteiten afwijkende ledenkortingen toe te passen.

Wie voor 15 februari 2014 inschrijft op een zomerkamp krijgt een korting van € 25,00.

Opgelet. Op sommige zomerkampen is geen vroegboekkorting van toepassing.

Attest van deelname

Indien de werkgever of mutualiteit een deel van het deelnamegeld terugbetaalt, kun je op
eenvoudige vraag een attest van deelname bekomen op het secretariaat. Dit attest wordt
na deelname aan een zomerkamp zo spoedig mogelijk toegestuurd.


Deelnemers aan een cursus krijgen een attest van deelname op de cursus zelf, dat voor voornoemde instanties en gemeentelijke tussenkomst kan gebruikt worden.Crefi voorziet eveneens een fiscaal attest voor alle deelnemers die tijdens de vakantie nog geen 12 jaar zijn, dat vanaf januari 2015 via de webshop kan worden gedownload.

Annulering en wijziging inschrijving

·         Annulering door Crefi:

Bij onvoldoende inschrijvingen kan Crefi genoodzaakt zijn een activiteit te annuleren.

Je wordt hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht ten laatste 10 dagen voor aanvang van de geannuleerde activiteit.

Crefi biedt je - indien mogelijk - een gelijkwaardig alternatief aan.

Ga je daar niet op in, dan zorgt Crefi voor terugbetaling van wat reeds door de deelnemer betaald werd.

·         Annulering door de deelnemer:

Elke annulering, om welke reden ook, dient SCHRIFTELIJK (per post of via e-mail) te gebeuren. De annuleringskost wordt berekend op basis van de poststempel of de verzenddatum van het e-mailbericht.

·         Je zorgt zelf voor een vervanger: als je zelf voor een vervanger zorgt, meld je dit schriftelijk aan Crefi. De vervanger schrijft zich in. Je betaalt geen annuleringskost en het al betaalde deelnamegeld wordt terugbetaald van zodra we de betaling van de vervanger ontvangen hebben.

·         Je annuleert zonder vervanger: voor elke annulering zonder vervanger wordt een administratiekost aangerekend. Vanaf 30 kalenderdagen voorafgaand aan het initiatief worden daar bovenop annuleringskosten aangerekend.

 

a)      Kosteloos annuleren kan binnen de 7 dagen na inschrijving (dit is de bedenktijd die al eerder in dit document wordt vermeld.

b)      Annulering tot op 30 kalenderdagen voor de start van de activiteit: € 30 (administratiekost)

c)       Annulering op minder dan 30 en meer dan 8 kalenderdagen voor de start van het initiatief: € 30 (administratiekost) + 25 % van het deelnamegeld (annuleringskost).

d)      Annulering vanaf 8 en meer dan 3 kalenderdagen voor de start van het initiatief: € 30 (administratiekost) + 50 % van het deelnamegeld (annuleringskost)

e)      Bij annulering vanaf 3 dagen voor het initiatief wordt het volledige deelnamegeld aangerekend.

f)       Bij wie niet annuleert en niet komt opdagen wordt eveneens het volledige deelnamegeld  aangerekend.

  • Verplaatsing inschrijving naar een ander zomerkamp of cursus:

Bij deelnemers die zeven dagen na de bevestiging van hun inschrijving alsnog hun inschrijving willen verplaatsen naar een ander initiatief, wordt een administratiekost aangerekend van € 30. Een verplaatsing naar een ander initiatief kan alleen binnen eenzelfde kalenderjaar.

  • Extra annuleringskost bij dure zomerkampen:

Bij bepaalde zomerkampen kan Crefi ook een extra annuleringskost aanrekenen wanneer aan de inschrijving specifieke hoge kosten verbonden zijn. (b.v. het boeken van een trein- of vliegticket op naam)

Verzekering

De deelnemers zijn binnen de verblijfplaats en tijdens de begeleide activiteiten verzekerd tegen lichamelijke letsels. De kosten ten gevolge van het aanbrengen van materiële schade ten nadele van andere deelnemers of van het verblijfscentrum dienen door de deelnemers zelf gedragen te worden.

Publicaties en privacy

Op Crefi-initiatieven worden regelmatig foto’s genomen die op onze website komen, of gebruikt worden in onze publicaties of op sociale netwerksites.  Ervaringen die gedeeld worden via evaluatieformulieren of sociale netwerksites kunnen gebruikt worden voor publicatie op onze website of in onze publicaties.

Door onze algemene voorwaarden te aanvaarden, stem je daarmee in. Zie je bepaalde foto’s of ervaringen liever niet gepubliceerd, laat het ons dan weten, zodat we de betreffende foto’s of ervaringen van onze website kunnen verwijderen.


De persoonsgegevens van alle aangesloten leden worden opgenomen in het ledenbestand van Crefi vzw conform de bepalingen van de wet van december 1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Ze zullen alleen gebruikt worden om je op de hoogte te houden van de activiteiten van de organisatie. Je hebt bovendien het recht jaarlijks je persoonlijke gegevens op te vragen en te laten verbeteren wat eventueel fout is. Meer informatie is verkrijgbaar bij Crefi, Egide Walschaertsstraat 15/11, 2800 Mechelen. Deze gegevens worden automatisch verwerkt.

Geschillen

Geschillen kunnen enkel beslecht worden door de rechtbanken van Mechelen;

       
             u bent hier            

crefi vzw

stiekem toch een Vlaamse Jeugddienst

 

Schrijf je in voor onze Nieuwsbrief

Crefi vzw, Vlaamse jeugddienst, opgericht door de Gezinsbond vzw

© 2014 crefi vzw — website door vliegwerk